• 5 теста по 20 въпроса - граматични и правописни  норми
  • 5 теста по 20 въпроса - литература
  • 5 теста - аналитично четене
  • 2 примерни теста затворени въпроси по формата на НВО