Пълните курсове предлагат най-голям брой:

  • учебни занимания
  • консултации с преподавателя
  • обем материали

С безплатния модул ще имате възможност да се запознаете с формата за матура; да проверите как се оценяват Вашите знания, които имате до този момент; ще видите как се навигира из курса, за да се подготвите успешно за матура.

Провери своите знания сега!
Влез в системата с потребителско име: demo и парола: Demo2012

Брой занимания: 13

Обем на материала:
информационни самопроверяващи изпитни материали по всички езикови теми 
~ детайлно представяне на всички автори и произведения от конспекта
тестове по типове задачи от формата за ДЗИ
насоки за есе и интерпретация по важен проблем от автор или произведение
общи тестове по формата на ДЗИ

Връзка обучаем - преподавател:
Системна връзка с преподавателя (не по-малко от 6 контакта, като може да се обмисли вариант за личен контакт при готовност от страна на обучаваните)

Пакетът от тестове помага да бъдат упражнени всички типове задачи от ДЗИ формат. Селекцията съдържа 8 теста: 5 пълни и 3 подбрани от различните типове задачи и общо 285 въпроса. В края на всеки тест Вие ще можете да видите резултата, който сте получил, а за въпросите с отворен характер, които изискват писмен отговор - тема, теза, резюме, намиране на художествени средства в откъс и създаване на аргументативен тест - ще получите оценка и рецензия от наш преподавател.