Категорията предлага пакет от основни тестове, както и дистанционни консултации върху допуснати грешки в тестовете.